Privacybeleid

Verklaring m.b.t. gegevensbescherming en informatieverplichtingen volgens AVG

Gegevensbescherming alsmede de bescherming van uw persoonlijke gegevens geniet bij ons opperste prioriteit. Wij informeren u hieronder over het verwerken van uw persoonlijke gegevens op onze website. Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens conform de voorschriften van de tot 24-05-2018 geldende Duitse privacywetgeving (BDSG), de Duitse telemediawet (TMG) en de vanaf 25-05-2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) evenals de nieuwe Duitse privacywet (BDSG-nieuw).

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

rational einbauküchen solutions GmbH, Rationalstraße 4, D-49328 Melle
vertegenwoordigd door de directie: Janusz Palarczyk
Telefoon: +49 (0) 5226 / 58 0, e-mail: info(at)rational.de

2. Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

Detlef Breuker, c/o C&S Consulting, Obere Findelstätte 34, D-49124 Georgsmarienhütte
E-mail: datenschutz(at)rational.de

3. Het verwerken van persoonlijke gegevens op onze website

3.1. Beschikbaar stellen van de website en aanmaken van logfiles

Alleen voor het bezoeken van onze website en het bekijken van de hier opgeslagen informatie is het niet nodig om ons uw persoonlijke gegevens mee te delen.

Wij verzamelen en gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website alleen gegevens die uw internetbrowser automatisch doorstuurt naar ons:

 • datum en tijdstip van het bekijken van een van onze internetpagina’s
 • uw browsertype
 • uw browserinstellingen
 • uw IP-adres
 • de door u bezochte pagina’s

Wij gebruiken deze gegevens om het bezoeken van onze website technisch voor u mogelijk te maken. Verder gebruiken wij deze gegevens voor statistieke doeleinden en om het design en lay-out van onze website te verbeteren. Uw IP-adres slaan wij op voor garantiedoeleinden en om te kunnen voldoen aan de IT-veiligheid (bijv. het herkennen en afweren van zogenaamde DOS-aanvallen) alsmede om alle functies te kunnen bieden.

De juridische basis voor het tijdelijk opslaan van gegevens is art. 6 lid 1 letter f AVG.

3.2. Persoonlijke gegevens formulieren

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens, wanneer u die vrijwillig aan ons geeft bij het opnemen van contact.

3.3. Contactformulier

Bij het benutten van deze mogelijkheid, worden de in het invoerveld opgegeven gegevens naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Wij verzamelen de volgende gegevens:

Naam
Straat/Postcode/Plaats
Land
E-mailadres
Telefoonnr.
Telefax

Voor het verwerken van de gegevens wordt voor het verzenden evt. uw toestemming gevraagd en gewezen op de privacyverklaring.

De met het formulier verzonden gegevens worden versleuteld naar ons gestuurd.

Alternatief kunt u via het opgegeven e-mailadres contact opnemen. In dat geval worden de in de e-mail toegestuurde persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.4. Doel en juridische basis van de gegevensverwerking

Het verwerken van persoonlijke, door u ingevulde gegevens is uitsluitend bedoeld om uw vraag te kunnen verwerken. Wanneer u per e-mail contact opneemt ligt ook daaraan het vereiste terechte belang bij het verwerken van gegevens ten grondslag.

De juridische basis voor het verwerken van gegevens die wij met het toesturen van een e-mail ontvangen, is art. 6 lid 1 letter f AVG. Wanneer het e-mailcontact is opgenomen om een contract af te sluiten, dan vormt voor de verwerking bovendien art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische basis.

3.5. Duur van de opslag

Contactformulier: vervalt het doel voor het opslaan van gegevens, worden de persoonlijke gegevens geblokkeerd of gewist, indien niet anders geregeld bij de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

3.6. Ontvangers of categorieën van ontvangers van gegevens (indien gegevensoverdracht plaatsvindt)

Binnen het bedrijf ontvangen die afdelingen uw gegevens, die deze nodig hebben om uw vraag te kunnen verwerken.

3.7. Verwijzing naar de rechten van betrokkenen

Alle betrokkenen hebben volgens de AVG de volgende privacyrechten:

 • recht van inzage volgens art. 15 AVG
 • recht op rectificatie van onjuiste gegevens volgens art. 16 AVG
 • recht op gegevenswissing volgens art. 17 AVG
 • recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG
 • recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Om uw bovengenoemde rechten te kunnen claimen en een eerder verstrekte toestemming te herroepen kunt u contact opnemen met het in het colofon vermelde e-mailadres.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. U kunt dit recht claimen bij een toezichtinstantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de waarschijnlijke overtreding.
Voordat u zich met een klacht tot de verantwoordelijke toezichtinstantie wendt, verzoeken wij u de situatie te bespreken met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

3.8. Geplande gegevensoverdracht naar andere landen

Momenteel worden geen gegevens naar andere landen doorgestuurd, ook voor de toekomst is dat niet gepland.

4. Gebruik van cookies

Op onze website worden zogenaamde ‘cookies’ gebruikt. Het gaat daarbij om kleine tekstbestandjes, die door onze webserver naar uw computer worden gestuurd, om die voor de duur van uw bezoek te kunnen identificeren. Met deze cookies verzamelen wij geen persoonlijke gegevens.
Onze website kan ook zonder het opslaan van cookies worden bekeken. U kunt het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser deactiveren of die zo instellen, dat hij u informeert over de geplande opslag door een website. In dit geval beslist u over het accepteren van cookies. Om onze website echter volledig te kunnen gebruiken, is het om technische redenen vereist om de tijdelijke cookies volledig toe te laten.

5. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zog. ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer en uw mobiele apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om andere diensten die in verband staan met het websitegebruik en internetgebruik te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorsturen aan derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal uw IP-adres nooit verbinden met andere gegevens van Google. U kunt het installeren van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browser software; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens door Google worden verzameld en verwerkt, door via de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de de beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren. Meer informatie hierover vindt u onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code ‘ga(’set‘, ‘anonymizeIp‘, true);’ om een anonieme verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.

6. Veiligheidsmaatregelen

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om persoonlijke gegevens te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door niet gemachtigde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkeling permanent verbeterd. Wij wijzen erop, dat het bij het verzenden van gegevens in het internet ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan gebeuren, dat derden deze gegevens inzien of vervalsen.

7. Contact

Mocht u vragen of ideeën over deze privacyverklaring hebben, kunt u graag contact opnemen met het in het colofon vermelde contactadres.

8. Actualiseren van onze privacyregels

De voortdurende technische verdere ontwikkeling op het gebied van IT-technologie en het internet vraagt ook om een aanpassing van de bestaande privacyverklaring. Wij behouden ons derhalve het recht voor om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.